Transportbeton in Boom kan BENOR beton leveren.

Logo Transportbeton in BoomTransportbeton in Boom , dankzij de ligging van onze betoncentrale aan de Rupel in Boom, kunnen we bijna alle grondstoffen per schip aanvoeren. Dat brengt natuurlijk enkele voordelen met zich mee: ​ Heel milieuvriendelijk, want vrachtschepen van 500 tot 5.000 ton staan gelijk aan vele vrachtwagens. File-ongevoelig Altijd voldoende voorraad van basismaterialen, nl. 12.000 ton grind, 7.000 ton betonzand en 3 tot 4.000 ton speciale grondstoffen 1.100 ton cement slaan we op in zes cementsilo’s. Ruim aanbod stortklare betonproducten Beton met gespecificeerde eigenschappen (BENOR-Beton) ​ Beton op samenstelling Samenstelling bepaald door de klant, zonder BENOR-garantie ​​ Snelhardend beton Snel belastbaar stortklaar beton met voldoende druksterkte om bv. na 24 uur al met vrachtwagens overheen te rijden. Zichtbeton Wit, grijs, zwart, het maakt geen verschil, alles is mogelijk mits een goede voorbereiding. ​ Staalvezelbeton In een aantal gevallen kan de klassieke wapening vervangen worden door een staalvezelwapening, waardoor manuren kunnen worden uitgespaard en de veiligheid tijdens de uitvoering gevoelig wordt verbeterd. ​ Spuitbeton Spuitbeton in “droge” en “vloeibare” mengsels Grote capaciteit voor bestellen van beton Vervoer van stortklaar beton Transportbeton De Beuckelaer nv heeft een eigen wagenpark van 22 betonmixers De laadcapaciteit is zowel afhankelijk van het vrachtwagentype als van het type product. Onze vloot staat dagelijks in voor het vervoer naar en het lossen van stortklaar beton op de verschillende bouwplaatsen van onze klanten. Dankzij een doorgedreven Track & Trace-systeem en statusopvolging is het veelal mogelijk om onze bestellingen stipt op het afgesproken uur af te leveren. Een bijkomende troef is de verscheidenheid aan betonmixers, waarmee we zowel kleine, moeilijker bereikbare plaatsen, als grote, makkelijk bereikbare bouwplaatsen moeiteloos kunnen beleveren. In onze betoncentrale in Boom wordt maximaal ingezet op hetzelfde grondstofbeheer als in Schoten. Door de ligging aan de Rupel zijn de schepen die de grondstoffen aanvoeren wel beperkt tot zo’n 2.000 ton. Bij transportbeton te Boom zijn we heel meedenkend in de beste oplossingen om beton te storten. Correct prijzen en u word snel geholpen bij vragen en opmerkingen. Meer weten? Contacteer ons voor meer informatie. Onze ervaren medewerkers in beton Alle medewerkers van Transportbeton De Beuckelaar nv worden bewust aangeworven in de overtuiging dat zij na verloop van tijd een grote betrokkenheid zullen vertonen bij de goede werking van het bedrijf. Elke functie is even belangrijk om alles vlot te laten verlopen, er wordt dan ook volop geïnvesteerd in opleidingen. Dankzij de kennis en kunde van iedereen en onze kwaliteitsproducten zijn we in de mogelijkheid om zeer mooie projecten mee uit te voeren.

Transportbeton in Boom heeft BENOR beton
Transportbeton in Boom kan BENOR beton leveren. | Transportbeton in Boom est un fournisseur de béton BENOR bien connu dans la région

Transportbeton in Boom est un fournisseur de béton BENOR bien connu dans la région

Transportbeton in Boom , grâce à l'emplacement de notre centrale à béton sur le Rupel à Boom, nous pouvons fournir presque toutes les matières premières par bateau. Cela présente naturellement des avantages : Très respectueux de l'environnement, puisque des cargos de 500 à 5 000 tonnes équivalent à de nombreux camions. Insensible aux embouteillages Stock toujours suffisant de matériaux de base, c'est-à-dire 12 000 tonnes de gravier, 7 000 tonnes de sable à béton et 3 à 4 000 tonnes de matières premières spéciales. 1 100 tonnes de ciment stockées dans six silos à ciment. Large gamme de produits en béton prêt à l'emploi Béton aux propriétés spécifiées (béton BENOR) Béton par composition Composition déterminée par le client, sans garantie BENOR Béton à prise rapide Béton prêt à l'emploi à prise rapide dont la résistance à la compression est suffisante pour permettre le passage de camions après 24 heures, par exemple. Béton apparent Blanc, gris, noir, peu importe, tout est possible à condition d'être bien préparé. Béton de fibres d'acier Dans un certain nombre de cas, l'armature traditionnelle peut être remplacée par une armature en fibres d'acier, ce qui permet d'économiser des heures de travail et d'améliorer sensiblement la sécurité lors de l'exécution. Béton projeté Béton projeté en mélange "sec" et "liquide Grande capacité de commande de béton Transport de béton prêt à l'emploi Transport de béton De Beuckelaer sa dispose d'une flotte propre de 22 bétonnières La capacité de chargement dépend du type de camion et du type de produit. Notre flotte assure quotidiennement le transport et le déchargement du béton prêt à l'emploi sur les différents chantiers de nos clients. Grâce à un système Track & Trace étendu et à la surveillance de l'état, il est souvent possible de livrer nos commandes à la date convenue. Un autre avantage est la diversité des bétonnières, avec lesquelles nous pouvons approvisionner sans problème aussi bien les petits endroits difficiles d'accès que les grands chantiers faciles d'accès. Dans notre centrale à béton de Boom, nous utilisons au maximum la même gestion des matières premières qu'à Schoten. Toutefois, en raison de sa situation sur le Rupel, les bateaux apportant les matières premières sont limités à environ 2 000 tonnes. Chez transport béton à Boom, nous sommes très impliqués dans la recherche des meilleures solutions pour le coulage du béton. Des prix corrects et une aide rapide si vous avez des questions ou des remarques. Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous pour plus d'informations. Notre personnel expérimenté en matière de béton Tous les collaborateurs de Transportbeton De Beuckelaar sa sont délibérément recrutés avec la conviction qu'au fil du temps, ils s'engageront à fond dans la bonne marche de l'entreprise. Chaque poste est aussi important l'un que l'autre pour le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est pourquoi nous investissons beaucoup dans la formation. Grâce aux connaissances et compétences de chacun et à la qualité de nos produits, nous sommes en mesure de réaliser de très beaux projets.

transportbeton-in-boom
Transportbeton in Boom is lid van FEDBETON

Wat doet Transportbeton in Boom?

Transportbeton in Boom is een BENOR betoncentrale. Transportbeton in Boom levert stortklaar beton in de provincie Antwerpen.

Wat zijn de contactgegevens van Transportbeton in Boom?

Het adres van Transportbeton in Boom is Vrijheidstraat 53 in 2850 te Boom.

Boom behoort tot de Belgische provincie Antwerpen en in deze provincie kan deze betoncentrale leveren.

Je kunt Transportbeton in Boom telefonisch bereiken op het telefoon nummer 03 880 25 80.
Wil je Transportbeton in Boom faxen dan kan dit op het nummer 03 880 25 81.

Meer contactgegevens vind je terug op hun website Transportbeton in Boom of contacteer hun per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie is de verkoper van Transportbeton in Boom?

De verkoper van Transportbeton in Boom noemt Guy Duchateau. Je kunt Guy bereiken op dit nummer +32 0477 44 33 22.

Vul de gegevens aan in de comments.

We zijn op zoek naar verhalen en foto's over Transportbeton in Boom die de waarde van deze betoncentrale illustreren voor deze regio. Door deze te delen, kunnen we elkaar helpen om beter te begrijpen hoe belangrijk beton is voor de bouwsector. Daarom nodigen we jou, ons publiek, en ook personeelsleden van betoncentrales, uit om foto's te delen van de betoncentrales en hun omgeving.

Betoncentrales in de buurt?

Hier vind je een lijst terug van betoncentrales in de buurt van deze betoncentrale. Ben je eerder op zoek naar een betoncentrale bij je thuis in de buurt. Gebruik dan de knoppen om te zoeken in de buurt van je locatie, of om te zoeken op de map.

Welke betoncentrale ligt bij mij in de buurt?

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Meer lezen?
Analyse
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Aanvaard
Weiger
Marketing
Reeks technieken die de commerciële strategie en in het bijzonder de marktstudie tot doel hebben.
Hubspot.com
Aanvaard
Weiger
Adform
Aanvaard
Weiger
Google
Aanvaard
Weiger
Facebook
Aanvaard
Weiger
Onbekend
Onbekend
Aanvaard
Weiger
Functioneel
Hulpmiddelen die worden gebruikt om u meer functies te bieden bij het navigeren op de website, dit kan sociaal delen zijn.
Engagebox
Aanvaard
Weiger
PHP.net
Aanvaard
Weiger