Transportbeton in Schoten is een bekende BENOR betonleverancier in de regio

Logo Transportbeton in SchotenTransportbeton in Schoten kan dankzij de ligging van onze betoncentrale aan het Albertkanaal in Schoten, kunnen we bijna alle grondstoffen per schip aanvoeren. Dat brengt natuurlijk enkele voordelen met zich mee Heel milieuvriendelijk, want vrachtschepen van 500 tot 5.000 ton staan gelijk aan vele vrachtwagens. File-ongevoelig Altijd voldoende voorraad van basismaterialen, nl. 12.000 ton grind, 7.000 ton betonzand en 3 tot 4.000 ton speciale grondstoffen 1.100 ton cement slaan we op in zes cementsilo’s. Ruim aanbod stortklare betonproducten. Beton met gespecificeerde eigenschappen (BENOR-Beton) ​ Beton op samenstelling, Samenstelling bepaald door de klant, zonder BENOR-garantie ​ Gebruiksklare mortel Deze metselmortel kan minstens 36 uur lang verwerkt worden. De mortel heeft een hoge kleefkracht en goede samenhang. De druksterkte komt overeen met de sterkteklasse M 10 volgens de NBN EN 998-2 (= de oude M2 kwaliteit). Zandcement of stabilisé. Het cementgehalte wordt door de klant bepaald, met of zonder toegevoegde vertrager. ​ Transportbeton De Beuckelaer nv heeft een eigen wagenpark van 22 betonmixers in drie verschillende types: ​ 3-assers: 6 – 7 m3 4-assers: 7 – 9 m3 opleggers: 11 m3 – 11,5 m³ ​ Een extra service leveren we met onze betonpomp: giek 36 m – 150 m3/uur. Nieuw provinciehuis Antwerpen Transportbeton 1/2 Een extra service leveren we met onze betonpomp: giek 36 m – 150 m3/uur. De laadcapaciteit is zowel afhankelijk van het vrachtwagentype als van het type product. Onze vloot staat dagelijks in voor het vervoer naar en het lossen van stortklaar beton op de verschillende bouwplaatsen van onze klanten. Dankzij een doorgedreven Track & Trace-systeem en statusopvolging is het veelal mogelijk om onze bestellingen stipt op het afgesproken uur af te leveren. Een bijkomende troef is de verscheidenheid aan betonmixers, waarmee we zowel kleine, moeilijker bereikbare plaatsen, als grote, makkelijk bereikbare bouwplaatsen moeiteloos kunnen beleveren. Het cement voeren we voornamelijk aan met ons cementtankschip Lausanne, de bemanning maakt deel uit van ons vast personeelsbestand. De hulpstoffen voor beton worden in bulk (1.000 tot 10.000 liter) aangevoerd, hierdoor is er altijd voldoende voorraad en wordt het aantal leveringen aanzienlijk beperkt. Weinig of geen verpakkingsafval is het logisch gevolg van dit grondstofbeheer. Onze ervaren medewerkers in beton Alle medewerkers van Transportbeton De Beuckelaar nv worden bewust aangeworven in de overtuiging dat zij na verloop van tijd een grote betrokkenheid zullen vertonen bij de goede werking van het bedrijf. Elke functie is even belangrijk om alles vlot te laten verlopen, er wordt dan ook volop geïnvesteerd in opleidingen. Dankzij de kennis en kunde van iedereen en onze kwaliteitsproducten zijn we in de mogelijkheid om zeer mooie projecten mee uit te voeren.

Transportbeton in Schoten heeft BENOR beton
Transportbeton in Schoten is een bekende BENOR betonleverancier in de regio | Transportbeton in Schoten a plusieurs recettes BENOR.

Transportbeton in Schoten a plusieurs recettes BENOR.

Transportbeton in Schoten Grâce à l'emplacement de notre centrale à béton sur le canal Albert à Schoten, nous pouvons fournir presque toutes les matières premières par bateau. Cela présente naturellement un certain nombre d'avantages Très respectueux de l'environnement, car les cargos de 500 à 5 000 tonnes équivalent à de nombreux camions. Insensible aux embouteillages Stock toujours suffisant de matériaux de base, c'est-à-dire 12 000 tonnes de gravier, 7 000 tonnes de sable à béton et 3 à 4 000 tonnes de matières premières spéciales. 1 100 tonnes de ciment stockées dans six silos à ciment. Large gamme de produits en béton prêt à l'emploi. Béton aux propriétés spécifiées (béton BENOR) Béton par composition, composition déterminée par le client, sans garantie BENOR Mortier prêt à l'emploi Ce mortier de maçonnerie peut être mis en œuvre pendant au moins 36 heures. Le mortier a une grande force d'adhérence et une bonne cohésion. La résistance à la compression correspond à la classe de résistance M 10 selon la NBN EN 998-2 (= ancienne qualité M2). Sable, ciment ou stabilisateur. La teneur en ciment est déterminée par le client, avec ou sans retardateur ajouté. Transport de béton De Beuckelaer sa dispose d'un parc de 22 bétonnières de trois types différents : 3 essieux : 6 - 7 m3 unités à 4 essieux : 7 - 9 m3 semi-remorques : 11 m3 - 11,5 m³ Nous offrons un service supplémentaire avec notre pompe à béton : rampe de 36 m - 150 m3/heure. Nouvelle Province Maison Anvers Transport Béton 1/2 Nous offrons un service supplémentaire avec notre pompe à béton : rampe 36 m - 150 m3/heure. La capacité de chargement dépend du type de camion et du type de produit. Notre flotte assure quotidiennement le transport et le déchargement du béton prêt à l'emploi sur les différents chantiers de nos clients. Grâce à un système Track & Trace étendu et à la surveillance de l'état, il est souvent possible de livrer nos commandes à la date convenue. Un autre avantage est la diversité des bétonnières, avec lesquelles nous pouvons approvisionner sans problème aussi bien les petits endroits difficiles d'accès que les grands chantiers faciles d'accès. Nous livrons principalement du ciment avec notre camion-citerne Lausanne, dont l'équipage fait partie de notre personnel permanent. Les adjuvants pour béton sont livrés en vrac (1 000 à 10 000 litres), ce qui permet d'avoir toujours un stock suffisant et de réduire considérablement le nombre de livraisons. Cette gestion des matières premières a pour conséquence logique la réduction, voire l'élimination, des déchets d'emballage. Nos collaborateurs expérimentés dans le béton Tous les collaborateurs de Transportbeton De Beuckelaar sa sont délibérément recrutés avec la conviction qu'au fil du temps, ils s'engageront à fond dans la bonne marche de l'entreprise. Chaque poste est aussi important l'un que l'autre pour le bon fonctionnement de l'entreprise, c'est pourquoi nous investissons beaucoup dans la formation. Grâce aux connaissances et aux compétences de chacun et à la qualité de nos produits, nous sommes en mesure de réaliser de très beaux projets (voir références).

transportbeton-in-schoten
Transportbeton in Schoten is lid van FEDBETON

Wat doet Transportbeton in Schoten?

Transportbeton in Schoten is een BENOR betoncentrale. Transportbeton in Schoten levert stortklaar beton in de provincie Antwerpen.

Wat zijn de contactgegevens van Transportbeton in Schoten?

Het adres van Transportbeton in Schoten is Kanaaldijk 351 in 2900 te Schoten.

Schoten behoort tot de Belgische provincie Antwerpen en in deze provincie kan deze betoncentrale leveren.

Je kunt Transportbeton in Schoten telefonisch bereiken op het telefoon nummer 03 326 21 17.
Wil je Transportbeton in Schoten faxen dan kan dit op het nummer 03 326 36 09.

Meer contactgegevens vind je terug op hun website Transportbeton in Schoten of contacteer hun per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wie is de verkoper van Transportbeton in Schoten?

De verkoper van Transportbeton in Schoten noemt Guy Duchateau. Je kunt Guy bereiken op dit nummer +32 0477 44 33 22.

Vul de gegevens aan in de comments.

We zijn op zoek naar verhalen en foto's over Transportbeton in Schoten die de waarde van deze betoncentrale illustreren voor deze regio. Door deze te delen, kunnen we elkaar helpen om beter te begrijpen hoe belangrijk beton is voor de bouwsector. Daarom nodigen we jou, ons publiek, en ook personeelsleden van betoncentrales, uit om foto's te delen van de betoncentrales en hun omgeving.

Betoncentrales in de buurt?

Hier vind je een lijst terug van betoncentrales in de buurt van deze betoncentrale. Ben je eerder op zoek naar een betoncentrale bij je thuis in de buurt. Gebruik dan de knoppen om te zoeken in de buurt van je locatie, of om te zoeken op de map.

Welke betoncentrale ligt bij mij in de buurt?

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Meer lezen?
Analyse
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Aanvaard
Weiger
Marketing
Reeks technieken die de commerciële strategie en in het bijzonder de marktstudie tot doel hebben.
Hubspot.com
Aanvaard
Weiger
Adform
Aanvaard
Weiger
Google
Aanvaard
Weiger
Facebook
Aanvaard
Weiger
Onbekend
Onbekend
Aanvaard
Weiger
Functioneel
Hulpmiddelen die worden gebruikt om u meer functies te bieden bij het navigeren op de website, dit kan sociaal delen zijn.
Engagebox
Aanvaard
Weiger
PHP.net
Aanvaard
Weiger
Cron Job Starts