2 minuten leestijd (400 woorden)

De druksterkte van beton

Wat is de druksterkte van beton?

Naargelang de toepassing van het beton zal de druksterkte van beton verschillen.  De sterkteberekening en dimensionering van betonconstructies steunt op de druksterkte van het beton. Zo zijn er maar liefst 16 druksterkteklassen te onderscheiden. Elke klasse wordt weergegeven door de letter C, gevolgd door de karakteristieke cilinder- en kubusdruksterkte in Mpa (megapascal).  

De gemiddelde druksterkte van beton kan tot 200Mpa bedragen (het gewicht van 400 personenwagens op een kubus van 15cm op 15cm. Conclusie: beton kan wel tegen een stootje!

Wat zijn de twee cijfers bij druksterkte? 

Voor het bepalen van de druksterkte van beton mag binnen de Europese betonvoorschriften zowel gebruik worden gemaakt van cilinders (Ø 150 mm en 300 mm hoog) als van kubussen (ribbe 150 mm). De druksterkte wordt in de betonvoorschriften uitgedrukt in N/mm².  De proefstukken in de vorm van cilinders en kubussen worden getest na 28 dagen bewaard onder water of in een kamer met relatief vochtgehalte. Vorm en afmetingen beïnvloeden het resultaat van de drukproef, daarom verschilt de cilinderdruksterkte van de kubusdruksterkte en bevat elke sterkteklasse twee getallen. 

Wanneer wordt de druksterkte van beton gemeten? 

De betondruksterkte wordt na 28 dagen gemeten a.d.h.v. een drukproef. Hierbij wordt er een staal uit de betonmix genomen om deze verder op de proef te stellen. Daarna wordt de staal tussen een druksterktemeter geplaatst. Deze machine drukt op twee plaatsen op het beton om zo de weerstand te bepalen. 

 Welke zijn de meest voorkomende druksterkten voor gepolierde beton?

Druksterkteklasse Minimale karakteristieke cilindersterkteƒck:cil N/mm2 Minimale karakteristieke kubussterkteƒck:cube N/mm2
C25/30 25 30
C30/373037
C35/453545
C40/504050
C45/554555
C50/605060

De druksterkte van beton is in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. De druksterkte is een van de belangrijkste mechanische eigenschappen. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte door middel van de sterkteklassen. 

 Wat is de treksterkte van beton?

Beton heeft een hoge druksterkte en een relatief lage treksterkte. De treksterkte is maar ongeveer 10% van de druksterkte. Dat maakt het tot een broos materiaal. In veel constructies is behoefte aan een hogere treksterkte dan beton uit zichzelf kan bieden.  Plakband op gepolierde beton laat dan ook altijd beschadigingen na.  

Gerelateerde berichten

Offerte op maat?

Kies voor een betonvloer expert met jaren ervaring en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken.