fbpx

Voorbereidende werken (8)

question markEen goede voorbereiding is de basis van een geslaagd project. 
Lees hier aandachtig welke voorbereidende werken je zelf dient uit te voeren

 

 

Voor een betonpomp en een mixer moet men minimum 50 meter tellen. Indien het onmogelijk is om de pomp en de mixer op te stellen, zal het beton terug naar de centrale moeten vertrekken. Alle kosten zullen in dit geval ten uwe lasten vallen (het betalen van pomp, beton, Glansbeton en geen werk uitgevoerd). Misschien is het voor jou logisch, echter het zou niet de eerste keer zijn dat we met dit probleem geconfronteerd worden. In dit opzicht stellen wij onze klanten voor om naar de gemeente/stad te gaan en voldoende parkeerplaats af te huren. Indien er dan 's morgens zich een probleem stelt kunnen we de voertuigen laten wegtakelen.

Naast de betonpomp en de mixer hebben wij (afhankelijk van de grote van de werken) nog een aantal camionetten bij, het is logisch dat u hier ook parking voor voorziet (parkeerboetes worden doorgerekend aan de klant verhoogd met 15 EURO administratiekosten)

Wat is de minimum dikte voor een gepolierde beton ? *

Wat de minimum dikte voor gepolierde beton is hangt af van een aantal factoren:

  • Stabiliteit van de ondergrond
  • Belasting van de vloer
  • Constructie technische eisen

Het is zeer moeilijk om te beslissen welke dikte goed is voor uw project.


 

Bij voorkeur wordt dit uitgerekend door een ingenieur of een architect, toch wordt er al vaak een aantal vuiistregels gehanteerd.

 

Minimum Dikte woonbeton *

Woonbeton wordt binnen geplaatst op een stabiele ondergrond. De ondergond is vlak en een nominale dikte van 10 cm wordt gehanteerd. Ook bij gebruik van vloerverwarming is er een nominale dikte van 10 cm aanbevolen.

 

Minimum Dikte beton voor buiten *

Voor buiten is het weerom afhankelijk van de belasting, stabiliteit van de ondergrond, .... echter daarnaast komt er nog bij dat er voor de beton een vorstrand voorzien moet worden. Deze vorstrand aan de kant van uw vloer zorgt ervoor dat de beton niet kan opvriezen.
Op een goede stevige ondergrond wordt er geopteerd voor een dikte van 15 cm (met een extra vorstrand) maar beter nog is opteren voor een beton met een dikte van 20 cm (met een dubbele wapeningsnet)

 

Dikte beton voor een nieuwbouw kelder *

Naast bovenstaande punten is er bij een nieuwbouw kelder dewelke dieper in de grond ligt nog het gevaar dat er water in de kelder kan binnendringen. Hiertoe wordt er gebruik gemaakt van een waterkering aan de buitenkant van de vloerplaat.

Om geen water door de vloer naar binnen te krijgen wordt er voor de kelder geopteerd voor een dikte van 25 a 30 cm met een dubbele wapeningsnet van minimum 150x150x8 cm maar beter nog is een dubbele wapeningsnet van 150x150x10 cm.

Op de keldervloer / fundering rust je hele woning, dat is dus de basis van je woning. Zorg dat deze goed uitgevoerd is met een voldoende aan wapening en een voldoendedikte van de beton.

 

* Opgelet, bovenstaande info is enkel ter verduidelijking en hier kan geen enkele recht aan verleend worden.  Wij raden U aan steeds een architect of ingenieur te raadplegen voor het berekenen van de dikte van de vloer.  Immers zoals reeds aangegeven kan dit afhankelijk zijn van diverse actoren waarvan wij bij het schrijven van dit artikel het bestaan niet van kennen

Vergunning voor nachtwerk

Hoe lang een vloer duurt is afhankelijk van verschillende actoren (temperatuur, luchtvochtigheid, soort cement, ...) en is daarom zeer moeilijk te voorspellen.

nachtwerk-politieOm deze reden laat Glansbeton zijn klanten steeds zorgen voor een nachtvergunning.

Het is belangrijk te weten dat zulke vegunningen enkel afgeleverd worden indien U uw buren voorafgaand schriftelijk of de hoogte brengt dat er gedurende één nacht mogelijk geluidsoverlast kan zijn.  Uit ervaring weten we dat indien U een nachtvergunning hebt en uw buren weten dat er mogelijk overlast kan zijn gedurende de nacht.  U minder problemen zult hebben tegen dat U niet in orde bent met de mogelijke vergunningen.

Voor uitzonderlijke werken kan dit bekomen of gevraagd worden bij de politie of de burgemeester van uw gemeente.  Hieronder vindt U een aantal voorbeelden van nachtvergunningen die wij hebben mogen ontvangen, neem een afschrift mee als onderhandelingsbasis bij uw gemeente.

 

 

 

 

 

Voldoende verlichting

Om een goed werk af te leveren is het belangrijk dat de arbeiders ter plaatsen in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken.  In het donker werken kan niemand...

lampDaarom check altijd de volgende punten:

  • Is de electriciteit aangesloten op de dag dat wij de uitvoering komen doen.  Vaak zeggen mensen dat er overal licht is, maar wordt de aansluiting van de electriciteit pas de week na uitvoering van ons werk gedaan.  (dan is er dus ook geen licht... ?  Logisch maar vaak vergeten)
  • Is er in iedere kamer een peertje ingedraaid en werkt dit ?
  • Aangeraden is om voorlopig te zorgen voor overdreven veel licht op het tijdstip dat men de beton uitvoert.  Immers met een lamp 20w zullen de arbeiders niet veel zien ter plaatsen, daarom probeer overal minstens een lamp van 100 watt in te draaien.
  • Weten de mensen ter plaatsen waar de electriciteitskast is ?  Beton wordt gemaakt met veel water en water en stroom gaan niet samen.  Iedere goede aansluiting is hier tegen beveiligd  .... 
  • Wenst U extra halogeen verlichting te plaatsen, om zeker de zijn dat de arbeiders ter plaatsen bij uitvoering alle kleine fouten duidelijk zien.  Dat kunnen wij enkel maar toejuichen...  echter U begrijpt dat er niets op de grond geplaatst kan worden en dat er geen kabels over de werkvloer mogen lopen (ook al meegemaakt.... )

Indien er onvoldoende verlichting is kunnen de mensen wel een extra lamp bij plaatsen, maar hier zou U in de voorbereiding zeker niet op mogen rekenen.  Immers wij kunnen toch geen gaten in de muren gaan kloppen voor nagels of pluggen in te steken.

Electriciteit op de werf

Het is dan wel heel logisch dat er ook electriciteit op de werf moet zijn, anders zou er geen verlichting zijn... Echter het electriciteitsnet en het verlichtingsnet is een afzonderlijke kring, en we komen dus wel eens tegen dat de stopcontacten nog niet in de electriciteitskast zijn aangesloten.

Wensen onze mensen een extra lamp bij te plaatsen dan zal er ook electriciteit moeten zijn.

Stromend water

Om beton te polieren heeft men soms water nodig en moet er water op de vloer gegooid worden.   Ook om achteraf de machines zuiver te maken heeft men stromend water nodig.  (voorzie altijd een extra plaats waar wij de machines achteraf kunnen zuiver maken ....)


 Indien de vloer gezaagd moet worden moet er aan het zaagmachine een waterslang aangesloten worden... immers een betonzaagblad moet constant gekoeld worden anders trekt dit krom en dan krijgt men kromme lijnen in de betonvloer.

 

Het ter onze beschiklking stellen van water en stroom

Glansbeton heeft stromend water (tuinslang of dergelijke) nodig om:

- op de vloer te gooien, indien deze te snel droogt.
- de machines van Glansbeton te kuisen, op het einde van de werken (tevens moet hiervoor plaats voorzien worden).

Glansbeton heeft stroom nodig voor de verlichting.

Verticaal transport voor materialen en machines

{mosimage}

Indien Glansbeton op een verdieping moet werken, is het belangrijk dat de materialen en machines van Glansbeton hier vlot kunnen komen. Voor een doorsnee woning is een bouwlift of een verhuislift voldoende.

Houdt er wel rekening bij dat als we wapening moeten leggen deze wapening op het plateau van de lift moet geraken en dat dit veilig moet zijn.

Het eenvoudigste is als we kunnen werken vanop een terras

Hoeveel dagen moet er verticaal transport voorzien worden ?

Het verticaal transport moet er zijn als we wapening plaatsen (vaak een dag op voorhand bij werken op verdieping). Maar ook als we de vloer zelf plaatsen om onze machines en kwarts boven te krijgen

Vergeet het zagen niet wat vaak een dag of twee later moet gebeuren

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Onze arbeiders moeten altijd veilig kunnen werken en alles moet hiervoor voorzien zijn en in zijn werk gesteld worden

In dit opzicht is het beter als een verhuis lift of bouwlift bediend wordt door de eigenaar van het toestel

Moeten wij op hogere verdiepingen (4de, 5de verdieping of hoger) gaan werken moet er gezorgd worden voor een professionelere oplossing of een kraan, doch dit kan altijd besproken worden en is project afhankelijk

Extra beschermen van ramen, deuren, verwarming, ...

Het is ideaal om deuren en ramen te laten plaatsen na het leggen van de betonvloer. Indien dit geen optie is, dan is het noodzakelijk dat deze heel goed afgeplakt worden met dikke karton. De machines van Glansbeton zijn immers industriële machines die gemakkelijk een kras kunnen maken op uw schrijnwerkerij.

Onder een deur zit altijdeen tochtborstel. Haal deze zeker weg voor uitvoering van de gepolierde vloer, want deze beschadigt de beton dewelke in de eerste weken nog geen sterkte heeft.

het is heel moeilijk om goed af te werken onder verwarmingen. Haal deze daarom tijdig weg!

Geschikt en zuiver maken van het legvlak

puin ruimen

Geschikt en zuiver maken van het legvlak houdt in dat u, voor dat wij een industrievloer komen plaatsen, zorgt dat alle loszittende stukken puin, afval, kleine stukjes isolatie, ... verwijderd zijn van de werkvloer.


Als deze stukjes restafval zich immers mengen met de verse beton, dan bestaat de kans dat deze zich vermengen in de toplaag van de beton, et alle nefaste gevolgen vandien.

email glansbeton
Adres glansbeton Glansbeton BVBA
Steenweg 3 BUS 402
BE-3540 Herk-de-Stad


Opgelet: Wij hebben geen showroom op dit adres. Indien u een persoonlijk onderhoud wenst, kan dit altijd.
Wilt u onze buur worden ? U kunt een kantoor huren bij offiRent, een leuke sfeer gegarandeerd!
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest YouTube