Fontgrootte: +
6 minuten leestijd (1269 woorden)

Fundering voor windmolen

Fundering voor windmolen Glansbeton
Glansbeton draagt bij aan de transitie naar een duurzame energieproductie.  De knowhow van Glansbeton komt aardig van pas bij het plaatsen van de fundering voor een windturbine.  

Een windturbine bestaat uit een fundering, een mast en een gondel met daarin de elektrische generator.  Een windturbine moet goed verankerd worden met de grond waarop hij staat. Op land wordt uit kostenoverweging vaak een ondiepe fundering gebruikt. Per fundament komen er zo'n 40 tot 70 betonwagens na elkaar beton brengen. Het beton dat speciaal is gemaakt voor dit fundament, wordt vakkundig verspreid tussen de wapening en rondom het anker en daarna netjes afgewerkt en vlak gemaakt. En dan is het wachten tot het beton is uitgehard.  Hierna wordt de toplaag dicht gepolierd zodat er geen waterinfiltratie is in de toplaag. Afhankelijk van het weer kan de bouw van de volledige windturbine in ongeveer een week zijn afgerond. Met name wind en/of onweer kunnen tot vertraging leiden. De productie van windenergie op land blijft stijgen. Vlaanderen bouwde in 2021 een slordige 57 nieuwe windturbines, samen goed voor een aangroei in vermogen van 206 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 619 met een totaal vermogen van 1543,5 MW. Daarmee is de doelstelling 2020 met een jaar vertraging behaald.

In West-Vlaanderen zorgden de realisaties in de Zeebrugse haven voor een fikse groei van 62 MW (16 windturbines). In de provincie Antwerpen werd er 60 MW (17 windturbines) bijgebouwd. In OostVlaanderen kwam er dit jaar 50 MW (14 windturbines) bij. In Limburg werd er 30 MW (9 windturbines) bijgebouwd, terwijl in Vlaams-Brabant er in 2021 sinds lang 4 MW (1 windturbine) werd geïnstalleerd.

Om een toekomst met duurzame energie uit te bouwen, zijn grote windturbines onmisbaar. En daar staat de Vlaming ook achter.

Vlaanderen.be

Hoeveel m³ beton is er nodig voor een fundering van een wind turbine?

In de voet van de windturbine is 34000 kg bewapening aangebracht en wordt ongeveer 400 m3 beton gestort. Afhankelijk van de breedte van de voet is deze hoeveelheid nog veranderlijk. Glansbeton begeleidt u uiteraard in de berekening van de nodige hoeveelheden.

Hoe diep zit een windmolen in de grond?

Afhankelijk van de vermogenscapaciteit zit een windmolen ongeveer 1.5m tot 3.5m diep. Bij een lossere ondergrond kan ook dieper gefundeerd worden met behulp van heipalen. Uiteraard is de stevigheid van de fundering van uitermate belang voor de stabiliteit van de windturbine. Een mast van een windturbine moet veel belasting kunnen verdragen. Groter nog dan de belasting van de gondel, generator en bladen is de windbelasting die de mast te verduren krijgt. Daarom is de regel: hoe hoger de mast, hoe breder de voet


Voor- en nadelen van windenergie 

Voordelen windenergie 

 • Volwassen technologie, continue innovatie
  Met 350.000+ windturbines in bedrijf zijn de belangrijkste kinderziektes van windenergie lang en breed opgevangen. Het bouwen en plaatsen van een windturbine is een routineklus. Tegelijkertijd evolueren windturbines stevig door. Juist door de omvang van de markt is er veel geld beschikbaar voor innovatie.
 • De meest duurzame hernieuwbare energie
  De embodied energy, de energie die nodig is om een windmolen te fabriceren, transporteren en installeren en uiteindelijk weer af te breken en recyclen, verdient een windturbine binnen enkele maanden terug. Daarna is alle stroom emissievrij. Per opgewekte kilowattuur is er qua CO2-impact praktisch geen energietechniek die aan windturbines kan tippen. Zonne-energie, waterkracht en biomassa stoten per energie-eenheid stuk voor stuk meer broeikasgassen uit, om nog niet te spreken over de fossiele alternatieven.
 • Windenergie is niet begrensd door grondstofschaarste
  Een windturbine bestaat uit gangbare materialen als staal, glasvezel of zelfs hout en textiel. Alleen de magneten in sommige stroomgenerators zijn gemaakt van 'zeldzame aardmaterialen', al klinkt ook dat schaarser dan het in werkelijkheid is. Aan het eind van zijn werkzame leven is een windenergieconverter bovendien goed recyclebaar.
 • Windenergie is complementair aan zonne-energie
  Windenergie en zonne-energie zijn beiden weersafhankelijk, en daarmee niet altijd voorspelbaar. Wel gaan harde wind en felle zon vrijwel nooit samen. Wind- en zonne-energie vullen elkaar daarmee goed aan. Het loont om beide duurzame energiebronnen in vergelijkbare hoeveelheden in te zetten.
 • De fysieke voetafdruk van een windmolen is beperkt
  De omgeving onder een turbine blijft beschikbaar voor landbouw en industrie. Ook biomassa verbouwen voor windstille dagen is mogelijk. Zonnepanelen kunnen helaas slecht tegen de periodieke schaduw onder de wieken. Vanwege de turbulentie die ontstaat achter de rotor hebben de windturbines zelf wel de ruimte nodig. Ze staan minimaal 10 keer de lengte van de wieken uit elkaar.

Nadelen windenergie 

 • Windstroom is (on)voorspelbaar en niet op afroep beschikbaar
  Fabels over zinloos draaiende back-upgascentrales ten spijt is de windkracht (enkele uren vooruit) goed te voorspellen. Maar als het niet waait levert een windturbine toch echt helemaal niets. Energiebedrijven met veel windparken moeten daarom kunnen terugvallen op (bio)gascentrales, energieopslag of smart grids die de variatie in windaanbod opvangen.
 • Windmolens tasten uitzicht aan en veroorzaken lichtvervuiling
  Hoge windmolens zijn van veraf zichtbaar en volgens velen passen ze niet in het landschap. Ook dicht aan de kust is niet iedereen blij met de horizonvervuiling van offshore windparken. Verder maken omwoners bezwaar tegen de rode veiligheidsverlichting, die piloten van vliegtuigen en helikopters 's nachts waarschuwen voor de aanwezigheid van windturbines.
 • Geluidsoverlast en slagschaduw van windmolens
  Windmolens maken geluid en kan vervelend zijn voor wie dicht in de buurt woont. Bij laagstaande zon werpen de draaiende wieken bovendien een flikkerende slagschaduw over het landschap. Als er door de windrichting of de stand van de zon risico op tijdelijke hinder voor omwonenden bestaat, zijn veel exploitanten bereid de windmolens (automatisch) stil te zetten. Bij meer dan 6 uur slagschaduw per jaar op een adres is dit verplicht.
 • Windmolens 'doden' vogels
  De lobby tegen windmolens als 'vogelmoordenaars' is sterk en effectief. Vogels vliegen zich soms inderdaad te pletter tegen windturbines. Dat doen ze, in veel groteren getale, ook tegen elektriciteitskabels, gebouwen en auto's of de scherpe tanden van een huiskat. Windparken zijn echter nieuw, en kunnen net de druppel zijn die zeldzame vogels doet uitsterven.
 • Windturbines storen luchtverkeersradar en wetenschap
  Moderne radarsystemen kunnen draaiende molenwieken op voldoende afstand goed uit het signaal filteren. Wat er achter te dicht bij geplaatste windmolens gebeurt, is echter niet altijd zichtbaar. Vanwege de landsverdediging zijn er daarom no-go area's voor windturbines. Ook radiotelescopen ondervinden mogelijk verstoringen door windenergie.

Maken windmolens veel geluid? 

Ja, een windmolen maakt geluid. Je hoort de bladen door de wind snijden en de onderdelen in de turbine maken ook geluid. Er zijn gelukkig wel afspraken gemaakt over het geluidsniveau van windmolens. Overdag zijn ze vaak niet te horen, omdat er veel andere geluiden aanwezig zijn. 's Nachts is het natuurlijk stiller. Dan mag het geluid van een windmolen gemiddeld niet meer dan 41 decibel zijn. Windmolens staan sowieso altijd minimaal 300 meter van huizen vandaan. Je hoort ze dus ongeveer net zo hard als een koelkast. 

Zijn windmolens op land gevaarlijk voor vogels?

Minder dan 1% van de vogelslachtoffers wordt veroorzaakt door windmolens. Gebouwen, katten en masten zorgen voor ongeveer 99% van de vogelslachtoffers.

Waarom wordt een windmolen stilgelegd bij harde wind?

 Er bestaat zeker zoiets als teveel wind voor een windturbine. Die grens ligt bij windkracht 10, dan worden windmolens vanwege de veiligheid stilgelegd. Ook het type bladen kan afgestemd worden op het gebied waar de turbine wordt geplaatst. Toch zijn er altijd momenten waarbij de energieproductie wordt stilgelegd omwille van het gevaar voor schade.

Kan een windmolen omvallen? 

Gezien de relatief jonge leeftijd van windenergie zijn er wel enkele gevallen waar een windmolen is omgevallen. Met de huidige veiligheidsvoorschriften worden dergelijke ongevallen meestal vermeden.

×
Blijf geïnformeerd

Wanneer u zich abonneert, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op glansbeton zijn, zodat u deze niet mist.

Polierder of polierders gezocht
Berbroek Terrast

Gerelateerde berichten

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Meer lezen?
Analyse
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Aanvaard
Weiger
Marketing
Reeks technieken die de commerciële strategie en in het bijzonder de marktstudie tot doel hebben.
Hubspot.com
Aanvaard
Weiger
Adform
Aanvaard
Weiger
Google
Aanvaard
Weiger
Facebook
Aanvaard
Weiger
Onbekend
Onbekend
Aanvaard
Weiger
Functioneel
Hulpmiddelen die worden gebruikt om u meer functies te bieden bij het navigeren op de website, dit kan sociaal delen zijn.
Engagebox
Aanvaard
Weiger
PHP.net
Aanvaard
Weiger
Cron Job Starts